PROGRAMY ZDROWOTNE

Projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014- 2020

ESKULAP walczy z chorobami grzbietu i kręgosłupa – Program Rehabilitacji Leczniczej dla mieszkańców powiatu pabianickiego – Edycja druga

Projekt ma na celu ułatwienie powrotu do sprawności, poprzez rehabilitację, co najmniej 800 pacjentów z powiatu pabianickiego z chorobami grzbietu i kręgosłupa, w tym minimum 450 osób w wieku 50 lat i więcej uczestniczących w Programie dzięki czemu będą mogli podjąć pracę lub wydłużyć aktywność zawodową w czasie trwania Programu i po jego zakończeniu.

W ramach programu Pacjenci będą mogli skorzystać z:

  1. Pierwszej porady rehabilitacyjnej (kwalifikującej do programu) określającej zakres zabiegów
  2. Cyklu zabiegów rehabilitacyjnych wraz z elementami edukacji w zakresie codziennej aktywności
  3. Warsztatów psychoedukacyjnych z dietetykiem i psychologiem
  4. Drugiej porady rehabilitacyjnej (końcowej) oceniającej wpływ zabiegów na zdrowie pacjenta oraz określającej dalsze zalecenia.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Projekt ESKULAP walczy z chorobami grzbietu i kręgosłupa – Program Rehabilitacji Leczniczej dla mieszkańców powiatu pabianickiego – Edycja druga realizowany przez ESKULAP PABIANICE PRYWATNY GABINET LEKARZY SPECJALISTÓW NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ESKULAP PORADNIA ZDROWIA RODZINNEGO WIOLETTA SIKORA jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Program dla osób które:

1) zamieszkują na obszarze województwa łódzkiego
2) są w wieku aktywności zawodowej (od 50 do 64 roku życia)
3) nie posiadają zdiagnozowanego nowotwory skóry
4) nie korzystali w ostatnich 12 miesiącach przed przystąpieniem do programu z konsultacji dermatologicznej
wraz z badaniem dermatoskopowym/ wideodermatoskopowym całego ciała w ramach świadczeń
gwarantowanych NFZ z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej
5) nie uczestniczyli w innym projekcie finansowanym ze środków EFS, w tym „Programie ABCDE
samokontroli znamion – ogólnopolski program profilaktyki nowotworów skóry” czy „Wdrożenie programu
profilaktyki czerniaka, raka podstawnokomórkowego, raka płaskonabłonkowego i innych nowotworów skóry
oraz stanów ich poprzedzających w województwie mazowieckim i łódzkim”

Uczestnicy będą mogli bezpłatnie skorzystać z:

  • konsultacji z lekarzami POZ podczas których przeprowadzona zostanie ocena stanu skóry i analiza czynników
    ryzyka występowania chorób skóry,
  • konsultacji z lekarzami dermatologami wraz badaniem ciała z wykorzystaniem dermatoskopu lub
    wideodermatoskopu.
Call Now ButtonREJESTRACJA